Bygginfo

Etapp 1
I Hus A har alla hyresgäster flyttat in.
I Hus B pågår invändiga arbeten. Den sista ställningen kommer att monteras ner inom kort.
I Hus C pågår åtgärder av besiktningsanmärkningar samt övriga kompletteringar.
I Hus D pågår främst invändiga arbeten men även utvändigt i form av fasadarbeten.
Under sommaren kommer det att pågå arbeten på innergården.

Etapp 2
Här pågår det sista grundläggningsarbetet med garageplattan. Arbetet fortsätter med de platsgjutna garage- och källarväggarna samt arbeten med stommen på garage och källarplan för Hus 1 & Hus 2.

P-hus
Under v. 32-33 kommer asfalteringsarbeten att ske på Odlingsgatan från Fredens Torg fram till P-huset. I P-huset kommer det pågå invändiga arbeten.

Blivande trappa & befintliga hus
Under sommaren kommer arbeten med den nya trappan att pågå i viss omfattning. Bygg- och installationsarbeten kommer att pågå i hela sockelvåningen. Ställningsarbeten för fasad och fasadarbeten kommer att pågå ut mot Odlingsgatan med start från P-huset i väster.
I hus 10 kommer bygg- och installationsarbetena att pågå i mindre omfattning.
I hus 12 fortsätter arbetet med förskolans lokaler.
På gården mellan Hus 10 & Hus 12 kommer rivningsarbeten att pågå för att frilägga befintligt tätskikt.

Övrigt arbete
Under v. 33-35 kommer arbeten att pågå i Norrenergi och Vattenfalls Etapp 2 med förläggning av stamledning för indragning av fjärrvärme och el till fastigheten. Arbetet sker inom arbetsområde och kommer ej att påverka andra.

Sprängningar
Tider för eventuell sprängning; 09.00, 09.15, 11.00, 11.15, 13.00, 13.15 samt 15.00, 15.15. Signal ljuder både före och efter. För din säkerhet ber vi dig att följa flaggvakternas anvisningar när du är utomhus och gå bort från fönstren när du är inomhus.

Webbkamera Etapp 2