Uppdaterad info Juli 2018

De första lägenheterna
En byggkran på närmare 80 meter reser sig mot skyn. Dess arbetsuppgift är att lyfta alla betongelementen på plats i etapp 1. Närmare 4000 st element pusslas ihop och bildar stommen till de lokaler och ca 220 lägenheter som byggs i denna etapp. Fasadarbetet har redan börjat på ett av husen och arbetet med innegård och garage är igång.

Centralkvarterets lokaler
I marken har man nu borrat klart hålen för bergvärmen som ska förse de befintliga fastigheterna med riktigt bra inomhusklimat. Siffrorna imponerar; 80 hål som vart och ett är 300 m djupt. Det blir summa summarum 24 km hål. På det här djupet håller berget en temperatur på ca 6o. En spännande tanke är att så länge temperaturen inte når den absoluta nollpunkten är det teoretiskt möjligt att utvinna värme. Alltså även om berget håller minusgrader går det att hitta värme. Bergvärmelagret är tänkt att så småningom förse husen med både värme och kyla.

Trappan
Arbetet med trappan (som blir en del av det nya promenadstråket genom Umami Park ned till stadshuset) är nu igång.

Byggprojektets etapp 1 och 2 kan följas via våra två webbkameror.

Webbkamera, etapp 1, Östra Madenvägen

Webbkamera 2, etapp 2, Rissneleden