Bygginformation

Etapp 1
I Hus B3 pågår besiktning och inflyttning planeras till mars. 
I Hus D pågår invändiga arbeten med inredning och komplettering av installationer. Utvändigt kommer inom kort balkonboxarna att monteras. 

Etapp 2
För bostadshusen i etapp 2 så är stommontaget av samtliga hus klart, invändigt pågår installationsarbeten och invändig stomkomplettering. 

P-hus
I p-husen pågår invändiga bygg och- och installationsarbeten. Utvändigt pågår putsning av fasaden.

Befintliga hus och trappan
Hus 12: Arbetet med förskolans lokaler på plan 5 och 6 pågår i form av fasadarbeten samt invändiga bygg- och installationsarbeten. På plan 7-9 pågår lokalanpassning för kommande hyresgäster.

Från hus 12 fram till trappan pågår smidesarbeten till glasfasaden samt montage av profiler för glaspartier pågår.

Hus 10: Här pågår invändiga bygg- och installationsarbeten samt renovering av de befintliga hissarna.

Vattenfall har börjar återfylla efter arbeten på parkeringen på Rissneleden 2B, gångvägen beräknas öppna sista veckan i februari.

Säkerhet
Vi vill informera dig om att vår brandkonsult har löpande brandtillsyn för utrymningsvägar i det befintliga centralkvarteret, Freden Större. För din säkerhet är det viktigt att hänvisningsskyltar och varningsskyltar respekteras. Inhägnade arbetsområden får under inga omständigheter beträdas.

Frågor?
Du är välkommen att höra av dig till info@wallenstam.se alternativt 031-20 00 00 om du har frågor.

Webbkamera Etapp 2

Webbkamera Etapp 3