Bygginfo

Etapp 1
I Hus A har alla flyttat in i lägenheterna.
I Hus B pågår invändiga arbeten.
I Hus C pågår inflytt i lägenheterna.
I Hus D pågår både invändiga arbeten och fasadarbeten. Fasadställningarna beräknas demonteras i november.
På gården läggs nu gräset.

Etapp 2
Här pågår stommontage av hus 1 och 2 samt grundläggning för hus 3.

P-hus
Här pågår invändiga bygg- och installationsarbeten.

Blivande trappa & befintliga hus
I trappan pågår isolering och tätskiktsarbeten
I hus 10 pågår invändiga bygg- och installationsarbeten.
I hus 12 fortsätter arbetet med förskolans lokaler. Under kommande veckor sker fasadarbeten samt invändiga bygg- och installationsarbeten.
På sockelvåningen pågår rivningsarbeten av fasaden.

Sprängningar
Tider för eventuell sprängning; 09.00, 09.15, 11.00, 11.15, 13.00, 13.15 samt 15.00, 15.15. Signal ljuder både före och efter. För din säkerhet ber vi dig att följa flaggvakternas anvisningar när du är utomhus och gå bort från fönstren när du är inomhus.

Webbkamera Etapp 2