Bygginfo

Vi vill informera om de arbetsmoment vi har framför oss i närtid.

Etapp 1
I Hus A pågår efterbesiktningar. I Hus B pågår invändiga arbeten med gipsning, installationer,golvavjämning, montering av parkettgolv och målning. Utvändigt sker fasadarbeten. I Hus C pågår invändiga arbeten med kök, inredning och kompletteringar. För Hus D pågår stommontering. Stommen beräknas bli klar v. 17, med detta monteras tornkranen ner v. 18.

Etapp 2
För bostadshusen i Etapp 2 pågår vissa schaktarbeten samt uppstart av grundläggning och förberedelser för garageplatta.

P-hus
På p-husets tak, blivande förskolegård, pågår provtryckning av tätskiktet. På länkplattorna pågår arbete med ett provisoriskt tätskikt. I p-huset startar inom kort invändiga arbeten med stomkomplettering samt installationer.

Befintliga hus & blivande trappa
V. 15 påbörjas åtgärder med ett skadat bjälklag. Den upptäckta skadan åtgärdas genom vattenbilning med efterföljande återgjutning av bjälklaget. Formning och gjutning av betongsarger i trappan kommer utföras parallellt i den mån det är möjligt. I hus 10 pågår montage av utfackningsväggar, fönster samt regling för innerväggar. Installatörerna förbereder för sitt installationarbete i schakt och tak. I hus 12 pågår renovering av hissar.

Övrigt arbete
I markområdet för den nya infarten till P-huset är sprängningsarbetena i sitt slutskede. Den nya GC-vägen är klar och den gamla delen kommer att schaktas bort för att bli en del av den nya infartsmarken. Arbeten pågår med förläggning av stamledning för sopsug och beräknas pågå i etapper i samband med att infartsmarken görs iordning. Arbeten med ny elservis i öster som skall mata Vattenfalls renoverade nätstationer pågår.

Sprängningar
Tider för eventuell sprängning; 09.00, 09.15, 11.00, 11.15, 13.00, 13.15 samt 15.00, 15.15. Signal ljuder både före och efter. För din säkerhet ber vi dig att följa flaggvakternas anvisningar när du är utomhus och gå bort från fönstren när du är inomhus.

Webbkamera, etapp 1, Östra Madenvägen

Webbkamera 2, etapp 2, Rissneleden