Bygginfo

Etapp 1
I Hus A pågår invändiga kompletteringsarbeten. Utvändigt pågår arbeten på takterassen.
I Hus B pågår invändiga arbeten med gipsning, installationer och golvavjämning. Utvändigt sker fasadarbeten.
I Hus C pågår invändiga arbeten samt utvändiga kompletteringar. Ställningen monteras ner inom kort.
För Hus D pågår stommontering.

Etapp 2 och P-hus
Stommen för p-huset är klar och arbeten med fasad, fallspacklingar och tätskikt tar vid. Under vecka 7 läggs länkplattorna mellan p-hus och berget.
Arbetena med en ny gång- och cykelväg pågår, sprängningsarbeten fortgår för den nya infarten till P-huset.

Befintliga hus & blivande trappa
Arbeterna med trappan fortgår. I sockelvåningen har förberedande arbeten påbörjats för garagerenoveringen. I hus 12 pågår hissrenovering. I hus 10 pågår fasadarbeten.

Övrigt arbete
Vattenfall arbetar med att renovera sin nätstation som ligger i Centralkvarteret.

Sprängningar
Tider för eventuell sprängning; 09.00, 09.15, 11.00, 11.15, 13.00, 13.15 samt 15.00, 15.15. Signal ljuder både före och efter. För din säkerhet ber vi dig att följa flaggvakternas anvisningar när du är utomhus och gå bort från fönstren när du är inomhus.

Webbkamera, etapp 1, Östra Madenvägen

Webbkamera 2, etapp 2, Rissneleden