Bygginfo

Etapp 1
I Hus A pågår invändiga arbeten som golv, kakel, kök, dörrar. Utvändigt pågår fasadarbeten. I Hus B startar nu invändiga samt utvändiga arbeten och bygghissen är monterad. I Hus C pågår fasadarbeten samt invändiga arbeten. Stommontering för Hus D beräknas starta vecka 49.

Etapp 2 och P-hus
Tornkranen är monterad och stommontage av p-huset pågår. I frischaktet pågår förberedande arbeten med borrning för konsoler. Arbetena med en ny gång- och cykelväg pågår samt förberedelser för den nya infarten till P-huset.

Befintliga byggnader och blivande trappa
Rivning för den nya trappan fortgår. Rivningsmassor forslas ut ur huset och lastas om på parkeringsytan längs med Östra Madenvägen. Arbetena kan medföra en del ljudstörningar. Invändig rivning samt resning av byggnadsställning på Rissneleden 14 pågår.

Sprängningar
Tider för eventuell sprängning; 09.00, 09.15, 11.00, 11.15, 13.00, 13.15 samt 15.00, 15.15. Signal ljuder både före och efter. För din säkerhet ber vi dig att följa flaggvakternas anvisningar när du är utomhus och gå bort från fönstren när du är inomhus.

Övrigt arbete
Vattenfall arbetar med att renovera sin nätstation som ligger i Centralkvarteret.

Webbkamera, etapp 1, Östra Madenvägen

Webbkamera 2, etapp 2, Rissneleden