Bygginformation

Kommande samt påbörjade arbeten på Umami & Freden Större, Sundbyberg v. 11-14.

Etapp 1
Östra Madenvägen 7, Gesällvägen 7-9, Odlingsgatan 2-4 och Fredens torg 4
I hus B3 pågår sista åtgärder inför inflytt 20 mars.
Invändiga arbeten i lokaler på markplan pågår.
I hus D pågår invändiga arbeten med inredning och komplettering installationer. Utvändigt monteras snart de så kallade balkong-boxarna på balkongerna.


Etapp 2
Rissneleden 19
För bostadshusen i etapp 2 pågår invändiga arbeten och installationer. Inom dom närmaste veckorna startar arbeten på fasaderna med fogning, balkongräcken och plåtarbeten.


Etapp 3 & Fredens Torg
Östra Madenvägen 13-15
Inom Etapp 3 pågår grundläggning, schakt- och gjutningsarbeten. Stommontage startar i början av april.


Centralkvarteret
Renovering av garaget pågår i form av vattenbilning av bjälklagen. Betonggjutningen av de vattenbilade ytorna fortsätter för att sedan beläggas med gjutasfalt. Installationsarbeten fortsätter på plan 1 och 3 med installationsstråk och arbeten i fläktrum och undercentral. Murning samt regling av innerväggar pågår.
Tätskiktsarbeten för garageytor pågår på plan 1.


P-huset (mellan Etapp 2 och Östra Madenvägen)
I p-huset pågår invändiga bygg- och installationsarbeten samt målningsarbeten.


Sockelvåningen
Betonggjutningen av de vattenbilade ytorna för att sedan beläggas med gjutasfalt. Installationsarbeten fortsätter på plan 1 och plan 3 med installationsstråk och arbeten fläktrum och undercentral. Murning samt regling av innerväggar pågår.
Smidesarbeten till glasfasaden samt montage av profiler för glaspartierna pågår.


Trappan
I trappan mot Fredens Torg pågår montering av trappräcken. Trappstegen är färdiggjutna.


Hus 10 & 12
Östra Madenvägen 17 & Rissneleden 19
Arbetet med förskolans lokaler på plan 5 & 6 pågår i form av invändiga bygg- och installationsarbeten. Arbetena på förskolegården fortsätter. På plan 7, 8 & 9 har Convedum nu fått tillträde, inredningsmontering pågår under kommande veckorna.
I hus 10 pågår invändiga bygg- och installationsarbeten samt renovering av de befintliga hissarna.

Gård mellan hus 10 & 12
Rissneleden 14, 16 & 18
Tätskikts- samt finplaneringsarbeten på gården pågår.

Säkerhet
Vi vill informera dig om att vår brandkonsult har löpande brandtillsyn för utrymningsvägar i det befintliga centralkvarteret, Freden Större. För din säkerhet är det viktigt att hänvisningsskyltar och varningsskyltar respekteras. Inhägnade arbetsområden får under inga omständigheter beträdas.

Frågor?
Du är välkommen att höra av dig till info@wallenstam.se alternativt 031-20 00 00 om du har frågor.

Webbkamera Etapp 2

Webbkamera Etapp 3