Bygginformation

Etapp 1
I Hus B1 har inflyttningen påbörjats.
I hus B2 kommer inflytt att starta 10 december.
I hus B3 pågår invändiga arbeten med komplettering och inredning.
I hus D pågår invändiga arbeten med stomkomplettering och installationer. Ställningen demonteras och montage av balkongboxar kommer att påbörjas från innergården.

Etapp 2
För bostadshusen i etapp 2 så är stommontaget av hus 1 och 2 klart, invändigt pågår installationsarbeten och invändig stomkomplettering. Stommontage av hus 3 pågår.

P-hus
I p-husen pågår invändiga bygg och- och installationsarbeten.

Etapp 3 och Fredens Torg
Inom Etapp 3 pågår mark- och sprängningsarbeten. Sprängning kommer att pågå till den 20 december och sker 1-2 gånger per timme mellan klockan 08.30 – 15.00, dock ej under lunchtid. Etablering av byggbodar sker inom de närmsta veckorna.

Befintliga hus och trappan
Hus 12: Arbetet med förskolans lokaler på plan 5 och 6 pågår i form av fasadarbeten samt invändiga bygg- och installationsarbeten. På plan 7-9 pågår lokalanpassning för kommande hyresgäster.

Hus 10: Här pågår invändiga bygg- och installationsarbeten samt renovering av de befintliga hissarna.

I trappan pågår isolering och tätskiktsarbeten påbörjas vilket innebär att körbanan och gångvägen upp till hus 5, 7 och 14 behöver anpassas.

Webbkamera Etapp 2

Webbkamera Etapp 3