Bygginformation

Etapp 1
I Hus B3 pågår de sista kompletteringarna innan besiktning sker. 
I Hus D pågår invändiga arbeten med inredning och komplettering av installationer. Utvändigt kommer inom kort balkonboxarna att monteras. 
De sista arbetena med sopsugen pågår och driftsättning beräknas ske vecka 3. 

Etapp 2
För bostadshusen i etapp 2 så är stommontaget av hus 1 och 2 klart, invändigt pågår installationsarbeten och invändig stomkomplettering. Stommontage av hus 3 pågår.

P-hus
I p-husen pågår invändiga bygg och- och installationsarbeten. Utvändigt pågår putsning av fasaden.

Befintliga hus och trappan
Hus 12: Arbetet med förskolans lokaler på plan 5 och 6 pågår i form av fasadarbeten samt invändiga bygg- och installationsarbeten. På plan 7-9 pågår lokalanpassning för kommande hyresgäster.

Hus 10: Här pågår invändiga bygg- och installationsarbeten samt renovering av de befintliga hissarna.

Justeringen av körbanan och gångvägen upp till hus 5, 7 och 14 är klar. Rivningsarbeten framför torget kommer att pågå under kommande veckor.

Säkerhet
Vi vill informera dig om att vår brandkonsult har löpande brandtillsyn för utrymningsvägar i det befintliga centralkvarteret, Freden Större. För din säkerhet är det viktigt att hänvisningsskyltar och varningsskyltar respekteras. Inhägnade arbetsområden får under inga omständigheter beträdas.

Frågor?
Du är välkommen att höra av dig till info@wallenstam.se alternativt 031-20 00 00 om du har frågor.

Webbkamera Etapp 2

Webbkamera Etapp 3