Bygginformation

Hyresgästinformation om kommande samt påbörjade arbeten på Umami & Freden Större, Sundbyberg v. 23-26

Etapp 1

Östra Madenvägen 7, Gesällvägen 7-9, Odlingsgatan 2-4 och Fredens torg 4

Hus A, B och C är nu inflyttade. Hus D flyttar in efter sommaren. Invändiga arbeten i lokaler på markplan pågår.

Planteringen på gården pågår, lökar kommer att planteras först till hösten. Med detta kommer staketet på gården snart att tas bort. Den 4 juni påbörjas ett tvådagars bilningsarbete i betongen upptill på trappan mot gården från Odlingsgatan. Efter bilningen sker form, armering och gjutning. Trappan kommer vara stängd för passage under tiden gjutning pågår. Arbetet beräknas att pågå till och med den 12 juni.

Avdelare för uteplatserna kommer att monteras inom kort.

 

Etapp 2

Rissneleden 19

Invändiga arbeten pågår i alla hus. I hus 1 och 2 som ligger först, har arbeten med inredning startat. Utvändiga arbeten med fasader, fog, balkongräcken och plåtarbeten pågår. Markarbeten pågår på södra sidan av hus 3, mot Rissneleden. Under denna period kan mindre sprängningsarbeten förekomma.

 

Etapp 3 & Fredens Torg

Östra Madenvägen 13-15

Tornkranen är monterad och stommontaget pågår och kommer fortgå till årsskiftet.

 

Centralkvarteret - Sockelvåningen

Odlingsgatan

Installationsarbeten fortsätter på plan 1 och plan 3 med installationsstråk och arbeten i fläktrum. Murning samt regling av innerväggar pågår liksom målning av väggar i garaget.

 

Centralkvarteret - Fasad Sockelvåningen

Odlingsgatan

Montage av glaspartier samt dörrar pågår från trappan fram till och med hus 12.

 

Centralkvarteret - Trappan och torget

Rissneleden 14

I trappan mot Fredens Torg pågår installation av värmeslangar samt fasadarbeten. På Torget pågår tätskiktsarbeten.

 

Centralkvarteret - Hus 10 & 12

Östra Madenvägen 17 & Rissneleden 19

Arbetet med förskolans lokaler på plan 5 & 6 pågår i form av invändiga bygg- och installationsarbeten. Arbetena på förskolegården fortsätter.

I hus 10 pågår invändiga bygg- och installationsarbeten samt renovering av de befintliga hissarna. Arbeten pågår med att färdigställa Sodexos lokaler på plan 6 och 7 samt verkstaden på plan 5.

 

Centralkvarteret - Gård mellan hus 10 & 12

Rissneleden 14, 16 & 18

Finplaneringsarbeten på gården pågår med bland annat plantering av buskar och blomlådor.

 

Säkerhet
Vi vill informera dig om att vår brandkonsult har löpande brandtillsyn för utrymningsvägar i det befintliga centralkvarteret, Freden Större. För din säkerhet är det viktigt att hänvisningsskyltar och varningsskyltar respekteras. Inhägnade arbetsområden får under inga omständigheter beträdas.

Webbkamera Etapp 2

Webbkamera Etapp 3