Webbkamera Etapp 2

Webbkamera Etapp 3

Pågående byggnation

Sommarinformation om kommande samt påbörjade arbeten på Umami & Freden Större, Sundbyberg v. 27-33.

Etapp 1
Östra Madenvägen 7, Gesällvägen 7-9, Odlingsgatan 2-4 och Fredens torg 4
Hus A, B och C är nu inflyttade. Hus D flyttar in efter sommaren.
I lokalerna kommer mindre kompletteringsarbeten pågå under sommaren.
Avdelare för uteplatserna kommer att monteras inom kort.

Etapp 2
Rissneleden 19
Under sommaren kommer invändiga arbeten med inredning att pågå i alla tre husen. Utvändigt kommer arbeten med plåtar och balkongfronter att pågå. På gården kommer vissa arbeten att utföras

Etapp 3 & Fredens Torg
Östra Madenvägen 13-15
Stommontage kommer att pågå hela sommaren.

Centralkvarteret - Sockelvåningen
Installationsarbeten fortsätter på plan 1 och plan 3 med installationsstråk och arbeten i fläktrum. Murning samt regling av innerväggar pågår liksom målning av väggar i garaget.

Centralkvarteret - Fasad Sockelvåningen
Vi monterar granitsockel längs Odlingsgatan mellan hus 10 och 12. Ställningsmontage kommer att påbörjas på Odlingsgatan nedanför hus 5, 7 och 14 inför kommande murnings-, och putsarbeten.

Centralkvarteret - Trappan och torget
Rissneleden 14
I trappan mot Fredens Torg pågår stenläggning.
På Torget fortgår tätskiktsarbeten.

Centralkvarteret - P-hus
Montering av raster på fasaden pågår.

Centralkvarteret - Hus 10 & 12
Östra Madenvägen 17 & Rissneleden 19
I hus 12 fortgår arbeten med förskolegården.

Centralkvarteret - Gård mellan hus 10 & 12
Rissneleden 14, 16 & 18
Finplaneringsarbetet är klart och diverse besiktningsanmärkningar åtgärdas.

Säkerhet
Vi vill informera dig om att vår brandkonsult har löpande brandtillsyn för utrymningsvägar i det befintliga centralkvarteret, Freden Större. För din säkerhet är det viktigt att hänvisningsskyltar och varningsskyltar respekteras. Inhägnade arbetsområden får under inga omständigheter beträdas.