Webbkamera Etapp 2

Webbkamera Etapp 3

Pågående arbeten

Information om kommande samt påbörjade arbeten v. 34-37.

Etapp 1
Östra Madenvägen 7, Gesällvägen 7-9, Odlingsgatan 2-4 och Fredens torg 4
Etapp 1 är i stort färdigt sånär på några kompletteringar och besiktningsåtgärder. På innergården kommer det ske plantering av lökar under hösten.
Staden påbörjar nästa vecka markarbeten i gatan samt på gång och cykelvägen på Gesällvägen och Östra Madenvägen med start från rondellen vid Ok Q8.

Etapp 2
Rissneleden 19
Det pågår invändiga arbeten i alla tre husen. Försyner kommer att påbörjas i hus 1 & 2. Pågående utvändiga arbeten med fasad, fog, balkongräcken och plåtarbeten sker på hus 1 & 3. Arbeten med finplanering sker på gården samt markarbeten på den norra sidan av hus 2.

Etapp 3 & Fredens Torg
Östra Madenvägen 13-15
Stommontering av hus 1, 2 och 3 pågår och beräknas att vara klart under oktober. Därefter påbörjas stommen för hus 4 och 5. Inre stomkomplettering samt fönstermontering påbörjas i hus 1, 2 och 3 under vecka 34.

Centralkvarteret - Sockelvåningen
Murning samt regling av innerväggar pågår i den östra delen.
Fasad Sockelvåningen
Ställningsarbeten pågår inför fasadarbeten på den östra delen av sockelvåningen.

Centralkvarteret - Trappan och torget
Rissneleden 14
I trappan mot Fredens Torg pågår stenläggning.
På Torget fortgår tätskiktsarbeten.
P-hus
P-huset är klart för driftsättning.

Centralkvarteret - Hus 10 & 12
Östra Madenvägen 17 & Rissneleden 19
Förskolan är klar och överlämnas den 17 augusti.

Säkerhet
Vi vill informera dig om att vår brandkonsult har löpande brandtillsyn för utrymningsvägar i det befintliga centralkvarteret. För din säkerhet är det viktigt att hänvisningsskyltar och varningsskyltar respekteras. Inhägnade arbetsområden får under inga omständigheter beträdas.