Mars

Markarbete i form av pålning
Måndag den 11 mars påbörjas pålningsarbeten inför byggnationen av kvarteret
Rosengången. Arbetet kommer pågå ca 1 vecka och är ljudstörande.

Markarbete i form av borrning
Tisdag den 19 mars påbörjas markborrning inför kommande byggnation.
Arbetet kommer pågå ca 1 vecka och utförs i området ovanför markering I (Stallet) och på Bruksgatan framför. Trafik kan passera normalt och parkeringsplatser kan användas. Var lite extra uppmärksam när man backar ut från parkeringarna mot Bruksgatan.

image.png

Omläggning av Bruksgatan
Måndag den 18 mars påbörjas arbete med infrastrukturen i Mölnlycke Fabriker vilket
innebär att Bruksgatan kommer få en dragning norr om befintliga Bruksgatan under ca 12-14 veckor, dvs. till slutet av juni. Parkeringsplatserna är inte tillgängliga under arbetet och vi hänvisar besökande med bil att parkera till höger om Fabriksvägen, se karta, där tillfällig in/utfart öppnas.

image.png


Vi kommer att göra vårt bästa för att minimera störningar som uppstår i samband med arbetet.


Ansvarig entreprenör
Bruksgatan - Asfalttjänst

Pålningsarbete - BGS Svensson AB

 

Kontakt
Frågor till oss? Mejla till molnlyckefabriker@wallenstam.se

Vill du veta när vi har ny information om pågående arbeten? Anmäl dig här

Vill du veta mer om Härryda kommuns arbeten i området? Läs mer här.

Februari

Pågående arbeten Wallenstam
Sprängningar har utförts i området där kvarteret Rosengången ska byggas och under februari utförs ytterligare en sprängningsetapp, berörda närliggande hus är besiktigade.

Refoxhallen rivs och området kommer vara inhägnad arbetsplats under nybyggnationen.
Förberedande arbeten inne i Mölnlycke Fabriker pågår fortlöpande och takarbete pågår på byggnaden till höger om markering 8 på kartan.

Pågående arbeten Härryda kommun
Härryda kommun förbereder byggnation av allmänna ytor och ledningar, detta gäller gator, torg och GV-vägar, samt vatten och avlopp.
De förbereder även för byggstart av idrottshallen Wallenstam arena, planerad start sommaren 2019.

Ta dig fram i området
Inhägnat arbetsområde ska man för sin säkerhet aldrig beträda utan tillstånd och extra uppmärksamhet är alltid bra att ha i åtanke. Bilden nedan visar inhägnade området kring Redfoxhallen.

Kontakt
Frågor till oss? Mejla till molnlyckefabriker@wallenstam.se

Vill du veta när vi har ny information om pågående arbeten? Anmäl dig här

Vill du veta mer om Härryda kommuns arbeten i området? Läs mer här.

Januari

Markarbeten och rivning
Markarbete i form av sprängning och rivning av gamla Redfoxhallen har påbörjats i området kring Mölnlycke Fabriker.

Sprängningar pågår från och till under en tid framöver och du kan höra en signal ljuda strax innan själva sprängningen genomförs.

Du som är boende i närområdet och vars hus vi bedömer ligger närmst arbetsområdet för sprängningarna har haft besök av vår samarbetspartner WSP som har genomfört besiktning av ditt hus.

Vi kommer att göra vårt bästa för att minimera eventuella störningar som kan uppstå i samband med arbetet.

Ansvariga entreprenörer är NKR Demolition och Sprängarpojkarna/Asfalttjänst.

Frågor? Mejla till molnlyckefabriker@wallenstam.se

Vill du veta när vi har ny information om pågående arbeten?
Anmäl dig här

Vill du veta mer om Härryda kommuns arbeten i området? Läs mer här.