Mölnlycke Fabriker

Aktuellt

Den nya sporthallen

Nu bygger Härryda kommun Wallenstam arena i Mölnlycke Fabriker.

Sportig på insidan, historisk på utsidan. I slutet av september ska den gamla textilfabriksbyggnaden på Fabriksvägen 1B vara borta för att ge plats åt Wallenstam arena - en arena för idrott, men också för mässor och event.

Om drygt två år, 2021, när Wallenstam arena är klar och folk börjat flytta in i de nya bostadskvarteren i Mölnlycke fabriker, är det den här synen som möter människor som promenerar längs Massetjärn: utvändigt en 11 meter hög, 43 meter bred fasad i glas, ljusa fasadskivor och rödbrunt tegel.

– Samtidigt har det varit viktigt att behålla känslan av gammal fabriksmiljö. Med liknande material och färger ska den nya arenans fasad smälta in i miljön och de kringliggande byggnaderna. Bottenplattan i den gamla fabriken behåller vi och vi har rödbrunt skärmtegel i fasaden, säger Claes Johansson, arkitekten på Liljewalls arkitekter som ritat arenan.

Läs mer om Wallenstam arena

Projektet

En helt ny stadsdel med historia

Nu tar en ny stadsdel form i Mölnlycke. Nära centrum och genuina bruksmiljöer bygger vi ca 600 nya bostäder - inspirerade av morgondagens sätt att leva. På andra sidan ån finns fabriken där man vävt tyger och bryggt öl. I den nya stadsdelen har du närhet till lokala fik och returanger där man kan äta och umgås. Kanske höjer du pulsen i sporthallen till helgen. Eller sänker den genom ett besök i den närliggande Wendelsbergsparken med dess vattendrag, lummiga träd och fina promenadstråk. I Mölnlycke Fabriker finns plats för både och. Naturupplevelser och stadsmyller. Aktivitet och avkoppling. Ett stenkast från varandra, nära historien. Välkommen att skapa din egen.

 

 

Snabbfakta

  • ByggstartHösten 2018
  • Antal lägenheterCa 600
  • StatusByggnation pågår
  • Etappvis inflyttning2021-2024

Projektkalender

Inför detaljplan
Pågående detaljplan
Antagen detaljplan
Inför byggstart
Byggstart
Produktion
Visning
Uthyrning
Inflytt

Vanliga frågor och svar

Vad är Mölnlycke Fabriker?

Som ett led utifrån Härryda kommuns önskan om att utveckla Mölnlycke centrum tecknades 2013 ett ramavtal mellan Wallenstam och Härryda kommun om att bidra till att etappvis utveckla och förtäta med bostäder vid Mölnlycke Fabriker.

Wallenstam planerar att bygga ca 600 bostäder och fylla de befintliga kommersiella ytorna i fabriken. Dessutom ska Härryda kommun bygga en sporthall. Projektet innefattar också ett parkeringsgarage med ca 550-600 platser.

Vad är visionen för Mölnlycke Fabriker?

Vår vision är att komplettera området vid Mölnlycke Fabriker med bostäder och skapa en spännande stadsdel där människor trivs och företag utvecklas. Den bygger på att utveckla, förtäta och knyta samman området för att skapa en trevlig trygg samt hållbar stadsdel. Det är en självklarhet att bygga en miljömässig, ekonomisk och socialt hållbar stadsdel. Vi har ambitionen att bidra med nya hem, ett levande bostadsområde och ett väl fungerande hållbart boendealternativ.

Vem är det som bygger?

Det är Wallenstam som bygger och utvecklar Mölnlycke Fabriker.

Hur ser tidsplanen för projektet ut?

Detaljplanen vann laga kraft i september 2018 och nu är vi igång med byggnationen av de två första kvarteren. I månadsskiftet september/oktober påbörjades markarbeten och rivning av Parkvillan. Mölnlycke Fabriker är ett stort område som vi kommer att utveckla etappvis. Hela området kommer att vara fullt utbyggt om ungefär tio år.

Hur kommer husen i Mölnlycke Fabriker att se ut?

Vi planerar för moderna punkt- och lamellhus som anpassas efter den rådande vegatationen. Punkthusen kommer bli ca åtta våningar och lamellhusen fyra våningar. Vi eftersträvar variation i höjder, material och färger för att ge en intressant och livfull miljö. Det första kvarteret, Rosengången, är två punkthus med tegelbeklädd fasad mot Bruksgatan, cortenstål som accent och sadeltak i plåt, naturfärgade fasader och gula fönster. Det andra huset är Kvarnen. Kvarnens tre punkthus har ett högt och fritt läge i den nordöstra delen av området. De har tegelbeklädd fasad mot Bruksgatan, trä som accent och bandtäckt sadeltak i plåt och  dova fasader. Hur de övriga kvarten kommer se ut finns det inga exakta förslag på än. 

Kommer det bli hyres- eller bostadsrätter?

Vi planerar för både hyres- och bostadsrätter. De första etapperna kommer vara hyresrätter.

Hur söker jag bostad i Mölnlycke Fabriker?

De hyresrätter vi kommer bygga kommer att förmedlas via Härryda kommuns bostadskö.

Hur löses trafikfrågan till och från Mölnlycke Fabriker?

Härryda kommun har tagit fram ett trafikförslag för området. För mer
info, gå in på www.harryda.se/Molnlyckefabriker

Vad händer med grönområdena och Wendelsbergsparken?

För oss är det viktigt att bevara grönområden och utvecklingen av Mölnlycke Fabriker sker utanför Wendelsbergsparken och påverkar därmed inte parkområdet. För att kunna uppföra de nya bostadshusen behöver vi ta ner träd i den nordöstra delen av området.

Att bo

Vårda, bevara - förnya, utveckla

Vår vision är att skapa en spännande, personlig stadsdel där människor och företag trivs och utvecklas. Mellan Wendelsbergsparken och Mölnlycke Fabriksområde byggs bostäder som med modern arkitektur och teknik ska smälta samman med den unika bruksmiljön och bli en naturlig del av historien. Det ska bli ett område för själen där det är lika nära till aktiviteterna som till naturen och lugnet.

Moderna bostäder

Detaljplanen innehåller ca 600 bostäder. Vi planerar för moderna punkt- och lamellhus som anpassas efter den rådande vegatationen. Punkthusen kommer bli ca åtta våningar och lamellhusen fyra våningar.

Det första kvarteret vi bygger är Rosengången med 123 hyresrätter, 1-4 rum och kök. Här bor du i direkt anslutning till naturen i ett område med genuin karaktär. Läs mer om Kv. Rosengången här.

Det andra kvarteret heter Kvarnen och innehåller 185 hyresrätter, 1-3 rum och kök. Kvarnens tre punkthus har ett högt och fritt läge i den nordöstra delen av området. Läs mer om Kv. Kvarnen här.

Inflyttning beräknas till våren 2021. 

Att verka

Bruksgatan - Genuin miljö för unika idéer

På Bruksgatan vill vi skapa en naturlig koppling mellan kulturarv och framtid genom att förena områdets unika fabriksbyggnader och befintliga verksamheter med nya bostäder, kreativa näringar och moderna uttryck.

Som ett naturligt stråk genom Mölnlycke Fabriker löper Bruksgatan. Här huserar redan idag en rad spännande verksamheter, med det finns också stora möjligheter för dig som är intresserad av att etablera en ny rörelse, öppna butik, förvalta gamla hantverkstraditioner eller utveckla koncept för framtida livsstilar. Bruksgatan ska bli en plats du gärna besöker för att uppleva ett unikt utbud i genuin bruksmiljö. En plats för framtida boende. Och en plats för välmående företag.

Lokaler anpassade efter dina behov

Det kommer finnas allt från små butikslokaler och ateljéer till större ytor för klusterverksamhet. Lokalen anpassas utifrån din verksamhet och du har stora möjligheter att påverka. Kontakta Emma Carlsson om du vill veta mer om våra lokaler i Mölnlycke Fabriker.

Områdets historia

Följ med på en historisk resa

Mölnlycke Fabriker är inte vilket område som helst. Med dess genuina historia har området haft stor betydelse för utvecklingen av den moderna textilindustrin i Sverige. Gustaf Henning, Carl Johan Dymling och Viola Gråsten är några av de färgstarka profilerna som skapade den levande bruksmiljön, från mitten av 1800-talet fram till slutet av 1900-talet. Bläddra dig fram och lär känna profilerna och områdets historia här.

Pågående arbeten

Vad händer på byggarbetsplatsen?

PÅGÅENDE ARBETEN, Wallenstam

Kvarteret Rosengången (A) Båda huskropparna har nu nått sin fulla höjd. Installationer med vatten/avlopp samt el-kablage utförs. I östra huset fortgår montage av fönster och innerväggar. Utvändiga arbeten med tegel och målning pågår. Tunga transporter sker fortfarande löpande till byggnationen och viss helgarbete kan förekomma.

I kvarteret Kvarnen (B) Gjutningsarbeten är pågående. Även här sker transporter till och från området och kan upplevas som störande.

Kvarteret Väven (F) är inhägnat som arbetsområde och markarbeten på området fortsätter. Inom kort påbörjas arbeten med pålning.

Byggnation av garage (D)
Rivningsarbetena är i slutfasen. Pålning pågår och vi beklagar de ljudstörningar som arbetet orsakar. Transporter sker via Långenäsvägen. Arbetsområdet och bron vid Kraftgränd är inhägnat och avspärrat under projektet.

Ta dig fram i området
Vatten och avlopp har återupptagit sina arbeten. Det innebär att Bruksgatan har begränsad framkomlighet och att gatan blir enfilig. Dessvärre har arbetet blivit försenat och kommer fortsätta under ytterligare ca 4 veckor. Återmontering av gatstenen kommer utföras senare i projektet.

 

PÅGÅENDE ARBETEN, Härryda kommun

Byggnationen av Wallenstam arena (E) flyter på. Rivningen är klar och grundarbete pågår och beäknas vara klart inom ett par veckor. Därefter påbörjas arbete med formning och gjutning av bottenplattan, stommen samt pelare och takstolar.

Inom kort startar gatuarbete på Fabriksvägen mellan Parkvägen och arenabygget. Vägen är framkomlig men begränsad under arbetet.

Parallellt fortsätter förberedelser för utbyggnation av vatten och avlopp, allmänna gator med cirkulationsplats samt gång- och cykelvägar. En plan för dessa arbeten beräknas komma inom en snar framtid.


Håll mig uppdaterad »