Mölnlycke Fabriker

Projektet

Garage med fasad av solceller

I Mölnlycke Fabriker bygger vi ett garage med 1 500 solcellsmoduler i fasaden. Solcellsmodulerna kommer att producera energi för garagets belysning, laddstolpar för elbilar och utöver det också generera förnybar energi ut på elnätet. För blivande hyresgäster kommer solcellsgaraget att bli den centrala parkeringsplatsen.

Förberedelser för byggnationen startar under maj månad. Till sommaren 2021 beräknas garaget stå klart och integrerade solceller i hela fasaden som gör att solens förnybara energi tas tillvara på bästa möjliga sätt.

Färg och form har varit en central del i området över tid. Textilkonstnären Viola Gråsten som arbetade för Mölnlycke Fabriker från mitten av 1900-talet var internationellt erkänd för sina färgglada mönsterkollektioner. Solcellsfasaden tar nu vid för att representera områdets koppling till  kreativa mönster och färgglada inslag samtidigt som det genererar energi. Solcellsmodulerna är utvecklade av Soltech-koncernen och de semitransparenta solcellsmodulerna som ska användas i byggnationen möjliggör ljusinsläpp, luftflöde och skapar en fasad som skiftar i nyanser av blått, grönt, orange och terrakottarött.

En helt ny stadsdel med historia

Nu tar en ny stadsdel form i Mölnlycke. Nära centrum och genuina bruksmiljöer bygger vi ca 600 nya bostäder - inspirerade av morgondagens sätt att leva. På andra sidan ån finns fabriken där man vävt tyger och bryggt öl. I den nya stadsdelen har du närhet till lokala fik och restauranger där man kan äta och umgås. Kanske höjer du pulsen i sporthallen till helgen. Eller sänker den genom ett besök i den närliggande Wendelsbergsparken med dess vattendrag, lummiga träd och fina promenadstråk. I Mölnlycke Fabriker finns plats för både och. Naturupplevelser och stadsmyller. Aktivitet och avkoppling. Ett stenkast från varandra, nära historien. Välkommen att skapa din egen.

 

 

Snabbfakta

  • ByggstartHösten 2018
  • Antal lägenheterCa 600
  • StatusByggnation pågår
  • Etappvis inflyttningStart dec 2020

Vanliga frågor och svar

Vad är Mölnlycke Fabriker?

Som ett led utifrån Härryda kommuns önskan om att utveckla Mölnlycke centrum tecknades 2013 ett ramavtal mellan Wallenstam och Härryda kommun om att bidra till att etappvis utveckla och förtäta med bostäder vid Mölnlycke Fabriker.

Wallenstam planerar att bygga ca 600 bostäder och fylla de befintliga kommersiella ytorna i fabriken. Dessutom ska Härryda kommun bygga en sporthall. Projektet innefattar också ett parkeringsgarage med ca 550-600 platser.

Vad är visionen för Mölnlycke Fabriker?

Vår vision är att komplettera området vid Mölnlycke Fabriker med bostäder och skapa en spännande stadsdel där människor trivs och företag utvecklas. Den bygger på att utveckla, förtäta och knyta samman området för att skapa en trevlig trygg samt hållbar stadsdel. Det är en självklarhet att bygga en miljömässig, ekonomisk och socialt hållbar stadsdel. Vi har ambitionen att bidra med nya hem, ett levande bostadsområde och ett väl fungerande hållbart boendealternativ.

Vem är det som bygger?

Det är Wallenstam som bygger och utvecklar Mölnlycke Fabriker.

Hur ser tidsplanen för projektet ut?

Detaljplanen vann laga kraft i september 2018 och nu är vi igång med byggnationen av de två första kvarteren. I månadsskiftet september/oktober påbörjades markarbeten och rivning av Parkvillan. Mölnlycke Fabriker är ett stort område som vi kommer att utveckla etappvis. Hela området kommer att vara fullt utbyggt om ungefär tio år.

Hur kommer husen i Mölnlycke Fabriker att se ut?

Vi planerar för moderna punkt- och lamellhus som anpassas efter den rådande vegatationen. Punkthusen kommer bli ca åtta våningar och lamellhusen fyra våningar. Vi eftersträvar variation i höjder, material och färger för att ge en intressant och livfull miljö. Det första kvarteret, Rosengången, är två punkthus med tegelbeklädd fasad mot Bruksgatan, cortenstål som accent och sadeltak i plåt, naturfärgade fasader och gula fönster. Det andra huset är Kvarnen. Kvarnens tre punkthus har ett högt och fritt läge i den nordöstra delen av området. De har tegelbeklädd fasad mot Bruksgatan, trä som accent och bandtäckt sadeltak i plåt och  dova fasader. Hur de övriga kvarten kommer se ut finns det inga exakta förslag på än. 

Kommer det bli hyres- eller bostadsrätter?

Vi planerar för både hyres- och bostadsrätter. De första etapperna kommer vara hyresrätter.

Hur söker jag bostad i Mölnlycke Fabriker?

De hyresrätter vi kommer bygga kommer att förmedlas via Wallenstams bostadskö, registrera dig här.

Hur löses trafikfrågan till och från Mölnlycke Fabriker?

Härryda kommun har tagit fram ett trafikförslag för området. För mer
info, gå in på www.harryda.se/Molnlyckefabriker

Vad händer med grönområdena och Wendelsbergsparken?

För oss är det viktigt att bevara grönområden och utvecklingen av Mölnlycke Fabriker sker utanför Wendelsbergsparken och påverkar därmed inte parkområdet. För att kunna uppföra de nya bostadshusen behöver vi ta ner träd i den nordöstra delen av området.

Att bo

Moderna bostäder

Detaljplanen innehåller ca 600 bostäder. Vi planerar för moderna punkt- och lamellhus som anpassas efter den rådande vegatationen. Punkthusen kommer bli ca åtta våningar och lamellhusen fyra våningar.

Det första kvarteret vi bygger är Rosengången med 123 hyresrätter, 1-4 rum och kök. Här bor du i direkt anslutning till naturen i ett område med genuin karaktär. De första hyresgästerna flyttar in i december 2020. Läs mer om Kv. Rosengången här.

Det andra kvarteret heter Kvarnen och innehåller 185 hyresrätter, 1-3 rum och kök. Kvarnens tre punkthus har ett högt och fritt läge i den nordöstra delen av området. Läs mer om Kv. Kvarnen här.

I den sydvästra delen av Mölnycke Fabriker bygger vi Kv Väven. Våren 2022 står de 116 hyresrätterna klara. Kv. Väven får en omsorgsfullt gestaltad tegelarkitektur som knyter an till den vackra historiska industrimiljön. Kvarteret består av tre hus som binder samman Bruksgatan och det nya torget. Läs mer om Kv. Väven här.

Att verka

Bruksgatan - Genuin miljö för unika idéer

På Bruksgatan vill vi skapa en naturlig koppling mellan kulturarv och framtid genom att förena områdets unika fabriksbyggnader och befintliga verksamheter med nya bostäder, kreativa näringar och moderna uttryck.

Som ett naturligt stråk genom Mölnlycke Fabriker löper Bruksgatan. Här huserar redan idag en rad spännande verksamheter, med det finns också stora möjligheter för dig som är intresserad av att etablera en ny rörelse, öppna butik eller utveckla koncept för framtida livsstilar. Bruksgatan ska bli en plats du gärna besöker för att uppleva ett unikt utbud i genuin bruksmiljö. En plats för framtida boende. Och en plats för välmående företag.

Lokaler anpassade efter dina behov

Det kommer finnas allt från små butikslokaler och ateljéer till större ytor för klusterverksamhet. Lokalen anpassas utifrån din verksamhet och du har stora möjligheter att påverka. Kontakta Emma Carlsson om du vill veta mer om våra lokaler i Mölnlycke Fabriker.

Pågående arbeten

Vad händer på byggarbetsplatsen?

PÅGÅENDE ARBETEN, Wallenstam

Kvarteret Rosengången (A) Installationer med vatten/avlopp samt el-kablage fortsätter. I båda husen pågår nu invändiga arbeten intensivt. Utvändiga arbeten med tegel och målning fortlöper. På första huset har montage av balkongräcken påbörjats. Visst helgarbete kan förekomma.

Kvarteret Kvarnen (B) Stommontage har påbörjats för första huset, en våning är klar. Arbete med infrastrukturen pågår även i området. Arbetet innebär en hel del transporter till och från området som kan upplevas som störande.

Kvarteret Väven (F) Pålningsarbetet är färdigställt. Markarbete inför gjutning av bottenplattor pågår.

Byggnation av garage (D) Pålnings- och gjutningsarbete fortsätter. Transporter sker via Långenäsvägen. Arbetsområdet och bron vid Kraftgränd är inhägnat och avspärrat under projektet.

Ta dig fram i området
Bruksgatan är tvåfilig med bättre framkomlighet. Återmontering av gatstenen kommer utföras senare i projektet. Framkomligheten på Fabriksvägen är något begränsad då kommunen startat arbete med vatten och avlopp.

 

 

PÅGÅENDE ARBETEN, Härryda kommun

Byggnationen av Wallenstam arena (E) fortsätter. Taket kommer på plats med plåtar, isolering och takpapp. När det är klart lyfts läktarsektionerna in från sidan. Därefter börjar entreprenören bygga arenans framsida mot Massetjärn.

Från slutet av april till slutet av augusti pågår schaktning för att lägga ner vatten och avlopp, fiber, el och fjärrvärme till arenan och de nya bostäderna. Arbetet pågår mellan Parkvägen och arenan. Vägen kommer att vara framkomlig under arbetet.

Wallenstam arena ska vara kommunens främsta arena för idrott, event och mässor.
Framför idrottsarenan blir det ett torg. Torgets utformning har inspirerats av textilkonstnären Viola Gråstens textila mönster. Viola Gråsten började som konstnärlig ledare vid Mölnlycke Väfveri AB under 1950-talets mitt. Viola Gråsten arbetade där till år 1973 och under tiden komponerade hon fler än 100 mönster för hem- och modetextil.

Förutom en ny idrottsarena och ett torg ska vi skapa en bättre framkomlighet på gator, gång- och cykelvägar. Vi passar också på att anlägga kommunalt vatten och avlopp i området.
Ett konstverk kommer också på plats på sydsidan av Massetjärn.

 


Håll mig uppdaterad »

Aktuellt

Den nya sporthallen

Nu bygger Härryda kommun Wallenstam arena i Mölnlycke Fabriker.

Sportig på insidan, historisk på utsidan. I slutet av september ska den gamla textilfabriksbyggnaden på Fabriksvägen 1B vara borta för att ge plats åt Wallenstam arena - en arena för idrott, men också för mässor och event.

Om drygt två år, 2021, när Wallenstam arena är klar och folk börjat flytta in i de nya bostadskvarteren i Mölnlycke fabriker, är det den här synen som möter människor som promenerar längs Massetjärn: utvändigt en 11 meter hög, 43 meter bred fasad i glas, ljusa fasadskivor och rödbrunt tegel.

– Samtidigt har det varit viktigt att behålla känslan av gammal fabriksmiljö. Med liknande material och färger ska den nya arenans fasad smälta in i miljön och de kringliggande byggnaderna. Bottenplattan i den gamla fabriken behåller vi och vi har rödbrunt skärmtegel i fasaden, säger Claes Johansson, arkitekten på Liljewalls arkitekter som ritat arenan.

Läs mer om Wallenstam arena

Områdets historia

Följ med på en historisk resa

Mölnlycke Fabriker är inte vilket område som helst. Med dess genuina historia har området haft stor betydelse för utvecklingen av den moderna textilindustrin i Sverige. Gustaf Henning, Carl Johan Dymling och Viola Gråsten är några av de färgstarka profilerna som skapade den levande bruksmiljön, från mitten av 1800-talet fram till slutet av 1900-talet. Bläddra dig fram och lär känna profilerna och områdets historia här.