EN

Hållbara val

Några exempel på vad det innebär i vardagen är exempelvis att:

  • Vi gör klimatberäkningar och miljöcertifierar vår nyproduktion enligt Miljöbyggnad Silver.
  • Vi genom ett medvetet arbete minskar restavfallet från våra fastigheter.
  • Vi tillhandahåller olika mobilitetslösningar för kunder och medarbetare.

Som bolag deltar vi även i initiativ som:

  • Cirkulärt byggande i Göteborgs Stad
  • Samarbetet HS30