EN

Vad kan du som boende göra?

  • Har du eller någon i ditt hushåll minsta sjukdomssymptom omboka eventuellt inbokade tider med fastighetsskötare, samarbetspartners eller Wallenstams personal.
  • Stanna hemma om du är sjuk och undvik att vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten i så stor utsträckning som möjligt, till dess att du blivit frisk och har varit symptomfri i två dagar.
  • Hembesök kan bidra till smittspridning, vänta därför med felanmälningar som inte är akuta.
  • Är du frisk och inte tillhör en riskgrupp kanske du har möjlighet att hjälpa en granne som behöver din hjälp? Använd i så fall gärna den lapp vi tagit fram och satt upp i trapphuset. Det finns även många grupper som erbjuder sin hjälp via sociala medier.
  • Tänk på att hålla avstånd och vara noga med din handhygien.

Självklart gör vi vårt bästa för att hantera denna speciella situation vi alla befinner oss i. Vi uppdaterar våra handlingsplaner kontinuerligt här på vår hemsida.

Tillsammans kan vi alla bidra – tack för ditt samarbete!

Exempel på organisationer som erbjuder stöd under coronapandemin

Många av våra samarbetspartners erbjuder stöd för både barn och vuxna i dessa oroliga tider, nedan hittar du information om deras initiativ kopplat till utbrottet av Covid-19.

BRIS: Att prata med barn om Corona-viruset

Just nu är det många barn som är oroliga och har frågor om viruset och vad som händer i Sverige och världen. Det är viktigt att alla vuxna tar sig tid att lyssna på barn nu. Vår samarbetspartner BRIS har tagit fram några tips på hur du pratar om Corona på ett bra sätt utan att skapa oro. Klicka här

Maskrosbarn: Några tips på hur du som vuxen kan stötta barn i din närhet!

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stöttar barn till föräldrar som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller som utsätter dem för våld. 5-6 barn i varje klass har det jobbigt hemma, när skolor och fritidsaktiviteter stängs blir dessa barn extra utsatta.  

  • Se barnen i din närhet; våga fråga hur de mår och hur de har det hemma. Kan du hjälpa till med något? Har barnen koll på vad som pågår, vill de prata om det?
  •  Tipsa om Maskrosbarns internetstöd; chatt och coach online. Chatten har öppet söndag till torsdag kl. 20-22. Chatten ha utökade öppettider mellan kl. 14-16 måndag-fredag. https://maskrosbarn.org/

Huskurage

Huskurage arbetar för att förbygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera. Med anledning av utbrottet av Covid-19 så lever många vuxna nu med en större oro för vilka privata, ekonomiska, och samhälleliga konsekvenser Covid-19 för med sig. Det i sig påverkar många (redan utsatta) barn. Huskurage har därför tagit fram material som dels riktar sig direkt mot barn och unga och dels mot vuxna.  Läs mer här: http://huskurage.se/covid-19/