Göteborg

Vi är en fastighetsägare som är med och utvecklar de lägen, gator och områden där vi verkar. Målet är att skapa attraktiva platser med stark handel där människor vill vara.

— - PEDER WAHLGREN, AFFÄRSOMRÅDESCHEF FÖRETAG PÅ WALLENSTAM.

Blickfång