EN

Östra Sala Backe

Välkommen till Östra Sala Backe som planeras bli ett av Sveriges cykeltätaste områden, visionen här är att skapa en ny intressant och sammanhållen stadsstruktur som kopplar ihop Sala backe och Årsta.

Service och butiker
En viktig mötesplats blir det närliggande Årsta centrum som föreslås utvecklas med handel, servicefunktioner, arbetsplatser, kultur och bostäder. Även ett nytt torg föreslås intill Fyrislundsgatan.

Fritid och rekreation
Källparken och Årstaparken kommer att rustas upp och utvecklas. Ny kvarterspark och parkstråk/områden kommer att tillgodose behovet av rekreationsområden och bättre knyta ihop befintliga parker och grönområden. Åkern framför Vaksala kyrka kan komma att utvecklas med bland annat strövstigar.

Kommunikationer
Östra Sala backe planeras bli ett av Sveriges cykeltätaste områden. Stomlinjer för kollektivtrafiken dras genom Östra Sala backe och längs Fyrislundsgatan och planeras så att man videventuella senare behov kan utveckla spårbunden trafik.

Framtida utveckling
Ni kan läsa mer om Östra Sala Backes framtida utveckling på kommunens hemsida.