Varför inför ni rökfritt boende?

Vi vill kunna erbjuda våra hyresgäster ett hälsosam, trivsam och rökfri boendemiljö. Eftersom det är en viktig folkhälsofråga har vi på Wallenstam tagit ett beslut om att alla våra nyproducerade bostäder ska vara rökfria från och med 1 januari 2019. Bostaden är en plats där vi tillbringar mycket tid och därför är det extra viktigt med en bra miljö i hemmet.

Betalning och webbtjänster

Hur registrerar jag mig på Mina Sidor?

För att registrera dig behöver du ditt personnummer, kontraktsnummer och din e-postadress. Du loggar därefter in dig med din e-postadress och det lösenord som du själv har valt.

Här kan du registrera dig på Mina Sidor.

Jag har tappat bort min hyresavi, hur får jag en ny?

Om du har registrerat dig på Mina Sidor så kan du logga in där och se din hyresavi. Du kan även kontakta kundservice så hjälper de dig.

Ett tips! Skaffa e-faktura. Då har du alltid din hyresavi tillgänglig via din internetbank. E-faktura är ett miljövänligt alternativ eftersom det inte skickas ut pappersavier.  Vill du ansöka eller veta mer om e-faktura, kontakta din bank.

Felanmälan

Jag behöver en extra nyckel/har tappat min nyckel, hur gör jag nu?

I vissa fastigheter finns så kallade spärrade låssystem, vilket betyder att du själv inte kan kopiera din nyckel. Kontakta alltid vår kundservice för att få information om vad som gäller för din lägenhet.  Om det är ett spärrat system där du bor så skickar Kundservice en bekräftelse till berörd låsfirma om att du kommer in för att köpa en nyckel som du själv får bekosta.  Kundservice behöver då märkningen som står på din nyckel.
Vi kan även hjälpa dig att beställa nytt lås till din dörr.

Tänk på att du är skyldig att lämna tillbaka samma nycklar vid utflytt som du kvitterat ut vid inflytt. Saknas nycklar debiteras du ett låsbyte den dagen du flyttar ut.

Om du har tappat din nyckel kontakta alltid Kundservice för information om vad som gäller i din fastighet.

Jag vill göra en felanmälan men har svårt att ringa dagtid, hur gör jag?

Det går jättebra att göra en felanmälan, dygnet runt, direkt på hemsidan. Vi registrerar din anmälan nästkommande arbetsdag och du blir snarast möjligt kontaktad för åtgärd. Se till att du lämnar rätt telefonnummer så att fastighetsskötaren kan nå dig för tidsbokning.

Min lampa har gått sönder, vem byter den?

Lampor, lysrör och glimtändare räknas som förbrukningsvara och ska bytas av hyresgästen själv. Om du av någon anledning får problem med att byta belysningen så kontakta kundservice och gör en felanmälan om detta.

Min nyckelbricka har slutat att fungera, vad har hänt?

På läsaren finns det en indikationslampa som blinkar när du lägger brickan emot. Lyser det någon färg när du ska gå in med brickan? I så fall vilken färg? Om det inte lyser något alls så är brickan trasig.

Kontakta då kundservice för mer information. Om det lyser rött kontrollera att du använt rätt ingång. Lägg gärna brickan på samma läsare tre gånger i följd och notera vilken tid du gör detta.

Kontakta sedan kundservice med information om var och när du testat brickan så kan de felsöka.
Om det lyser grönt utan att dörren öppnas då är det inte fel på din bricka utan troligen låset på dörren. Kontakta då kundservice och gör en felanmälan.

Mina grannar har fest hela tiden, vart kan jag anmäla en störning?

Har du testat att prata med dina grannar? Ibland kan man störa utan att vara medveten om det. Om det inte hjälper att prata med din granne eller om du av olika anledningar inte vill prata med dom gällande störning så kan du skicka in en störningsanmälan till oss.

Klicka här för att komma till störningsanmälan

I vissa av våra områden finns en så kallad Störningsjour som kan hjälpa till under kvällar och helger. Information om Störningsjouren för ditt område hittar du på anslagstavlan i ditt trapphus,på Mina Sidor eller här.

Något går sönder, vart vänder jag mig?

Skadar du eller sliter onormalt på din lägenhet är du enligt hyreslagen ersättningsskyldig. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet
eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller t ex externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är även det ditt ansvar.

Om något går sönder, vem betalar?

Vid onormalt slitage och vållande av skada är du enligt hyreslagen ersättningsskyldig. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller hälsar på dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller till exempel externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är även det ditt ansvar.

Kort sagt, det är du som är ansvarig för alla skador som uppkommer genom vårdslöshet eller försumlighet i lägenheten, oavsett vem som förorsakat dem.

Strömmen har gått i vissa delar av lägenheten, vad har hänt?

Om en lampa eller elapparat slutat fungera, kontrollera alltid säkringarna först. Är någon trasig byter du den enkelt. Stäng först av den apparat/lampa som kan vara trasig/orsaken och dra om möjligt ur kontakten. Sätt i rätt typ av säkring. Det är bra att alltid ha extrasäkringar hemma. I nyare bostäder är säkringen en strömbrytare som du enkelt kan slå av och på.

Tips!

Lägg en ficklampa eller en tändsticksask och ett stearinljus i proppskåpet

In och utflyttning

En nära anhörig till mig har gått bort, hur säger vi upp den lägenheten?

Vid dödsfall ska samtliga dödsbodelägare skriva under uppsägningen. Uppsägningsblankett finns att ladda ner här.

Man ska även bifoga dödsfallsintyg samt släktutredning när man skickar in uppsägningsblanketten. Dessa intyg finns att beställa hos Skatteverket.

Uppsägningstid vid dödsfall är en månad räknad från nästkommande månadsskifte (efter inkommen uppsägning). Man måste säga upp lägenheten inom en månad från dödsfallet för att uppsägningstiden ska vara en månad. I annat fall är uppsägningstiden 3 månader. Under uppsägningstiden måste dödsboet betala hyran.

Skicka uppsägning med bifogade intyg  till oss per post till:

Göteborg
Wallenstam AB
401 84 Göteborg

Helsingborg
Pålsjögatan 21 F
254 40 Helsingborg

Stockholm
Wallenstam AB
Box 19531
104 32 Stockholm

Får jag ha en inneboende?

Ja, det är okej att ha inneboende, men meddela oss om det.
Vi är noggranna med att veta vilka som bor i våra fastigheter, vid t.ex. kontakt med kundservice.

Får jag hyra ut min lägenhet i andrahand?

Ja, om du har godkänd anledning som exempelvis studier på annan ort.

Det måste dock kunna styrkas och du behöver ett skriftligt tillstånd från Wallenstam. Se till att lämna in ansökan i god tid, minst en månad innan den planerade uthyrningen ska börja. Ansökan om andrahandsuthyrning finns att ladda ner på Mina Sidor.

Tänk på att det är du står som ansvarig för lägenheten och hyran så länge du står som hyresgäst på kontraktet, även om du hyr ut i andra hand.

Hyr du ut i andra hand utan att ha fått tillstånd kan du bli av med din hyresrätt.

Får jag hyra ut via Airbnb eller liknande tjänster?

Nej, det är inte tillåtet att hyra ut via Airbnb eller liknande tjänster. Det anses som otillåten andrahandsuthyrning, vilket innebär att ditt kontrakt kan sägas upp.

Har vi någon intern kö?

Nej vi har ingen intern kö för våra hyresgäster. I Stockholm och Uppsala finns möjlighet att ställa sig i kö för våra nybyggda lägenheter.

Hur får jag en lägenhet hos Wallenstam?

Befintliga lägenheter
Så här söker du våra befintliga lägenheter på respektive ort:

Stockholm: Bostadsförmedlingen.
Uppsala: Bostadsförmedlingen.
Göteborg: Boplats

Nu kan du ta med dig din kötid från Bostadsförmedlingen i Stockholm till Uppsala Bostadsförmedling. Läs mer om hur du gör.

Lägenheter under byggnation- Nyproduktion

Stockholm och Uppsala Hälften av lägenheterna förmedlas via Bostadsförmedlingarna i Stockholm respektive Uppsala och hälften av lägenheterna via vår egen kö.

Hur lång uppsägningstid har jag?

Planerar du att flytta måste du alltid säga upp ditt kontrakt skriftligt. Gör det i god tid – du är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden. Gällande uppsägningstid, normalt tre hela kalendermånader, står angivet i hyreskontraktet.
Observera att den månad du säger upp lägenheten inte räknas. Du är också skyldig att under uppsägningstiden visa din lägenhet för kommande hyresgäst. Besiktning görs dessutom någon gång under uppsägningstiden.

Jag ska flytta, hur säger jag upp min lägenhet?

Uppsägningar ska komma in skriftligt till oss. Skicka in uppsägningsblanketten i god tid. Inom ca: sju arbetsdagar får du en bekräftelse på din uppsägning.

Du är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden. Om du vill att uppsägningstiden ska börja räknas från och med nästa månad måste den vara oss tillhanda senast den siste i denna månad.

Under uppsägningstiden är du även skyldig att visa din lägenhet för kommande hyresgäst. Uppsägningsblanketter för lägenhet och bilplats hittar du på Mina Sidor.

När du skrivit ut och fyllt i din uppsägningsblankett så ska du skicka den till:

Göteborg
Wallenstam AB
401 84 Göteborg

Helsingborg
Pålsjögatan 21 F
254 40 Helsingborg

Stockholm
Wallenstam AB
Box 19531
104 32 Stockholm

Jag vill byta bostad, hur gör jag?

Vi har ingen intern kö på Wallenstam. Men det finns en tjänst som heter Byta Bostad på Mina Sidor här på hemsidan. Där kan du antingen svara på någons annons alternativt skapa en egen annons. Om du inte hittar något bra alternativ där får du på annat sätt försöka hitta någon som är intresserad av att byta bostad. Därefter skickar du in en blankett med ansökan om lägenhetsbyte. Blanketten finns på Mina Sidor och här.

När uthyrningsavdelningen fått in alla handlingar får man räkna med en handläggningstid på cirka två månader.

Kan jag hyra parkering/garage även om jag inte är hyresgäst hos Wallenstam idag?

Ja, om vi har lediga garage/p-platser hyr vi ut även till icke befintliga hyresgäster. Vi hyr ut garage och parkeringsplatser i anslutning till våra fastigheter. Beroende på vilket område som du är intresserad av, kan vi erbjuda både kall- och varmgarage. I vissa garage finns det också möjlighet att hyra platser i burar. Här kan du se var vi har lediga platser just nu.

Kan jag överlåta min lägenhet till någon annan?

Nej, lägenheten kan inte överlåtas till annan person. Endast om särskilda skäl föreligger kan lägenheten överlåtas. Vill du veta mer om vad som gäller, kontakta kundservice så tar de ditt ärende vidare till uthyrningsansvarig på din adress.

Renovering och inredning

Får jag montera in disk- och tvättmaskin?

Ja, om du kontaktar oss innan, fyller i vår blankett för montering av disk- och tvättmaskin och arbetet görs av en fackman med behörighet. Den här regeln är till för din
egen och andras säkerhet. Elfel och vattenläckage är vanliga orsaker till bränder och vattenläckor.

Kontakta gärna Kundservice så hjälper de dig att hitta rätt blankett.

Får jag montera en parabol?

Man får enbart montera parabol om man följer dessa instruktioner

Man får alltså inte göra infästningar i fasad eller liknande. Du som hyresgäst är skyldig att se till att parabolantennen är rätt monterad och du är ensam ansvarig för alla eventuella person - eller sakskador som parabolantennen kan orsaka t ex. om den faller ned. Arbetet med installationen av parabolantennen ska utföras fackmannamässigt. 

Får jag renovera, måla och tapetsera på egen hand?

Inredningssmaken är som bekant inte samma för alla. Vill du renovera din lägenhet själv på egen bekostnad går det bra, men rådgör alltid med oss innan du sätter igång.

Man kan få lov att måla eller tapetsera i lägenheten på egen hand. Tänk på att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Om du använder felaktigt material, utför jobbet slarvigt eller har valt extrema färger och mönster kan du bli ersättningsskyldig när du flyttar ut.

Kontakta alltid kundservice innan du sätter igång så kan de ta ditt ärende till förvaltningen för godkännande. Det gäller särskilt om du vill sätta in persienner, lägga in golv eller heltäckningsmatta, samt åtgärder i våtutrymmen.

Vid tapetsering, tänk på att använda bra tapetverktyg och rätt klister, och att du börjar uppsättningen vid ett fönster. Då slipper du skuggor vid skarvarna.

När du flyttar ut ska lägenheten vara i samma skick som när du flyttade in. Målade ytor ska vara målade och tapetserade ytor ska vara tapetserade. Hål som uppkommit i samband med tavlor, vägg-TV eller annat ska återställas. Det gäller även om du satt in persienner eller lagt in heltäckningsmatta.

Får jag sätta upp vägg-tv i min lägenhet?

Ja, om monteringen görs fackmannamässigt. Att borra i en vägg medför alltid risk att skada el- och vattenledningar. Använd hellre bordsstativet på din tv så slipper du skador på väggen. Tänk på att du alltid är återställningsskyldig den dagen du flyttar ut. En vägg-tv innebär ofta stora hål som kan vara besvärliga att återställa.

Vad ska jag tänka på när jag inreder min lägenhet?

När du hänger upp tavlor, tänk på att väggarna i din lägenhet kan vara av olika material. Använd rätt typ av hjälpmedel för varje väggtyp.

Gör aldrig hål i kakelplattor. Kaklet kan lätt spricka och fukt kan vandra in bakom. Ett alternativ är att använda självhäftande krokar.

Man får heller inte göra hål i fasaden.

Ventilation och värme

Vad kan jag göra när det är för varmt i min lägenhet?

Om det under vår-och sommarmånaderna är högre temperaturer är vanlig medför detta att även inomhustemperaturen stiger.Vi på Wallenstam har full förståelse för att det blir besvärligt när innertemperaturen blir högre än normalt och gör allt vad vi kan för att se till att ventilation ska fungera optimalt under de omständigheterna som råder.

Det finns några enkla medel du kan ta till för att påverka din inomhustemperatur:

  • Stäng fönster dagtid och dra för gardiner. Du kan också hänga ljusa lakan för fönstren om de vanliga gardinerna inte räcker till.
  • Rengör frånluftsventilerna i kök och badrum med en  liten borst eller allra bäst med dammsugaren
  • Vädra nattetid då utomhustemperaturen är lägre. Öppna innerdörrar under dagen, till och med garderobsdörrar och köksluckor, det gör att dagshettan inte lagras och att det går snabbare att få svalt på kvällen. Spreja ett lakan med kallt vatten, häng det sedan för ett öppet fönster, så kommer vinden som      passerar in genom att fönstret att kylas ner.
  • Undvik all form av varmt vatten och ånga. Duscha inte för varmt, diska inte och vänta med att tvätta och laga varm mat tills det svalnat ute.
  • Stäng av datorn samt Tvn:s stand-by-läge när de inte används.
  • Fyll en grund skål med mycket is. Ställ skålen framför en fläkt (om du har en) och dra igång den; i takt med att isen avdunstar, kommer luften i rummet att kylas ner.
Vad gäller kring rökning?

Du som röker får inte kasta ut fimpar från balkongen, detta för att minimera brandrisk för både grannar och mark nedanför. Vår kundservice får många telefonsamtal av hyresgäster som är oroliga för just brandrisken. Därför vädjar vi till rökare att ha
en egen askkopp på balkongen samt visa hänsyn för varandra då många hyresgäster nu har sina fönster öppna och känner obehag för eventuell cigarettrök som kommer in i lägenheten.

Hur sköter jag min ventilation?

Genom att ha rätt inställd ventilation i din lägenhet får du det bästa inomhusklimatet. En felaktigt inställd ventilation kan bland annat orsaka onödigt drag i lägenheten. Tänk på att aldrig täppa igen ventiler då detta skapar obalans i ventilationen och kan orsaka problem för dina grannar, exempelvis med röklukt.

När sätts värmen på i husen?

Många boende frågar vilket datum vi slår på värmen. Förr i tiden slogs värmen på manuellt vid ett visst datum, men idag sker detta i de flesta fall med automatik. När det blir kallare ute går värmen på och ju kallare det blir ute desto varmare vatten går ut i elementen. Under vår- och höstmånaderna är det lätt att man upplever att det är kallt i
lägenheten. Detta på grund av väder, vind och temperatursvängningar.

Vår ambition är att försöka hålla cirka 20 grader i lägenheten.

Varför är elementet kallt ibland?

På elementet sitter en termostatventil som känner av temperaturen i lägenheten. När termostaten känner att det är 20 grader i rummet stänger den av vattenflödet som går
genom elementet för att sedan slås på igen när temperaturen sjunker under 20 grader. På så sätt hålls en jämn inomhustemperatur. Därför kan elementen kännas kalla trots att man har normal värme i sin lägenhet. Det är alltså inomhustemperatur som är det viktiga, inte om elementen känns kalla eller varma. Mät alltid temperaturen i din lägenhet mot en innervägg.